fbpx

Politica de confidentialitate

Protectia datelor cu character Personal – Website Privacy Policy
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre principalele preocupări ale Golden Lobster SRL (numită în continuare “Golden Lobster”), înregistrată la Registrul Comerțului sub J02/725/2019, cod de înregistrare fiscală CIF: 40931342, cu sediul social în Str. Dorobanților, 72-72a, – Arad, jud. Arad, România.
Conform cerintelor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Golden Lobster SRL, in calitate de operator (data controller), administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului goldenlobster.ro.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, in calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului goldenlobster.ro, clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.
Va rugam sa parcurgeti aceasta Politica si sa ne adresati orice solicitare de detalii la datele de contact mentionate mai jos.
Prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestui document, sunteti de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1. Definiții și terminologie
Datele cu character personal
Datele cu character personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali al aceleipersoane fizice.

Persoana vizata
Persoana vizata este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator (data controller) sau persoană împuternicită (data processor).

Prelucrare
Prelucrare este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează cu date personale sau cu seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrării 
Restricționarea prelucrării este selectarea datelor cu caracter personal stocate, în scopul limitării procesării viitoare.

Profilarea

Profilarea înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau anticipa aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, comportament, locație sau deplasări.

Anonimizare
Proces prin care se criptează datele deținute în scop de securitate, prevenție și minimizare a informațiilor deținute și drept urmare, nu mai fac posibilă identificarea persoanelor vizate. Pseudoanonimizare Proces prin care se cripteaza datele, însă plin aplicarea anumitor tehnici, se pot descifra informațiile ce ofera posibilitatea ulterioară de a identifica persoanele vizate

Operator de date
(Data Controller)
Entitate care colectează datele cu caracter personal și controlează modul în care aceste informații sunt administrate.

Procesator de date (Data Processor)
Entitate care procesează date în numele Operatorului, urmând instrucțiunile acestuia. Procesatorul de date nu decide cum se utilizează datele personale.

DPO – Data Privacy Officer
Persoană desemnată cu aplicarea prevederilor Regulamentului, poate fi un angajat intern numit sau un consultant extern (nu există momentan certificări formale în acest sens)

Terțe persoane
Poate avea calitatea de terță persoană, o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită, care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite, este autorizată să proceseze date cu caracter personal.

Consimțământ
Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc .

Confidențialitate prin design (‘Privacy by design’)

Orice acțiune a unei companii care implică procesarea datelor cu caracter personal trebuie să țină cont de scopul protejării informațiilor personale. Protejarea informațiilor trebuie să fie primordială în cazul utilizării aplicațiilor interne, dezvoltărilor de produse și aplicații software sau sisteme IT. Orice departament care procesează informații personale trebuie să se asigure că respectă reguli specifice de protecție a datelor pe tot parcursul de utilizare, creare șau implementare. Din luna mai a anului 2018, adăugarea de funcționalități pentru protecția datelor la finalul unui proces lung de dezvoltare nu mai este legal.

2. Principiile Golden Lobster cu privire la protecția datelor cu caracter personal
2.1. Cum operăm
 Responsabilitate: avem responsabilitatea de a respecta aceste principii de protecţie a datelor în calitate de operator de date, inclusiv atunci când lucrăm cu partenerii și furnizorii noștri. Am definit reguli şi proceduri clare pentru protecţia datelor și monitorizăm și impunem respectarea acestor principii.
 Echitate și legalitate: respectăm legislaţia privind protecţia datelor și acţionăm în mod integru și echitabil. Comunicăm constant cu autorităţile de reglementare, factori de decizie politică și formatori de opinie pentru o legislaţie și standarde de protecţie a datelor cât mai relevante.
 Deschidere și onestitate: comunicăm în mod clar în legătură cu măsurile pe care le adoptăm și care pot avea impact asupra protecţiei datelor, ne asigurăm că ceea ce facem reflectă ceea ce declarăm și suntem deschiși să primim feedback în legătură cu măsurile luate.
 Alegere și acces: le oferim versoanelor vizate posibilitatea de a face alegeri simple și semnificative în legătură cu protecţia datelor lor și le permitem acestora, atunci când este cazul, să își acceseze, actualizeze sau șteargă datele cu caracter personal.

2.2. Cum gestionăm şi protejăm datele cu caracter personal
 Gestionarea responsabilă a datelor și limitarea transmiterii acestora: gestionam datele personale în mod adecvat, conform principiilor ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal. Ne selectăm cu atenţie partenerii care vor participa la prelucrarea datelor cu caracter personal și limităm transmiterea datelor cu caracter personal către respectivii parteneri, conform procedurii de prelucrare a datelor cu caracter personal, a autorizării acordate de persoanele vizate sau cerinţelor legii în vigoare.
 Garanţii de securitate: implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva accesului, utilizării, modificării neautorizate sau pierderii.

2.3. Cum concepem produsele şi serviciile
 Privacy by Design (Integrarea principiilor şi procedurilor de protecţie a datelor în conceptul de produs): respectarea protecţiei datelor constituie o componentă cheie în cadrul procesului de design, dezvoltare și livrare a produselor și serviciilor noastre.

2.4. Cum luăm decizii
 Echilibru: atunci când este necesar să asigurăm un echilibru între drepturile cu privire la protecţia datelor şi alte obligaţii impuse de legislaţie într-o societate liberă şi sigură, luăm măsuri pentru diminuarea impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal.

3. Sfera datelor prelucrate, baza legală, scopul și durata prelucrării datelor
3.1. Prelucrarea datelor în scopul gestionării relațiilor comerciale
Descrierea situațiilor prelucrării datelor, scopul prelucrării datelor Golden Lobster ține legătura cu clienții noi în vederea construirii relațiilor, iar cu clienții contractați în vederea menținerii relațiilor comerciale existente.
În cadrul gestionării relațiilor, se prelucrează numele, adresa de email, funcția și numărul de telefon al persoanei de contact din partea partenerului contractual.

Baza legală a prelucrării datelor
Baza legală a prelucrării datelor este, potrivit art. 6 al. (1) litera f) Regulamentul 2016/679 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului (în continuare: GDPR) acel interes legitim al Golden Lobster SRL de a ține legătura cu clienții săi în vederea și în cursul executării contractului, de a-i informa referitor la informațiile contractuale, la ofertele comerciale, respectiv, în cazul noilor clienți, de a construi relațiile economice.

3.1.1. Posibilitatea de comunicare prin intermediul website-ului
Site-ul nostru web permite un contact electronic rapid și comunicarea directă cu noi, printr-o adresă de poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată ne contactează prin email sau printr-un formular de contact, datele personale transmise sunt stocate în mod automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către persoane vizate sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării acelei persoane. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

Înregistrarea pe website-ul nostru
Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe website-ul nostru cu indicația datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru scopurile pentru care au fost colectate. Prin înregistrarea pe site-ul web, se stochează și adresa IP-atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și folosită de utilizator, data și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe temeiul interesului legitim, întrucât aceasta este singura modalitate pentru prevenirea folosirii abuzive a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a sprijini investigarea infracțiunilor comise. Aceste date nu sunt transmise terților, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul se solicită de către organele de urmărire penală.
Înregistrarea persoanei vizate, cu indicația voluntară a datelor cu caracter personal, ne permite să oferim conținutul sau serviciile furnizate, care pot fi furnizate numai utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate au posibilitatea să schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din baza noastră de date. Noi trebuie să furnizăm, în orice moment, la cererea persoanei vizate, informații privind datele personale stocate. În plus, trebuie să corectăm sau să ștergem datele cu caracter personal la cererea persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare.

3.1.2. Abonamentul la newsletter-urile noastre
Pe website-ul nostru, utilizatorii se pot abona la newsletter-ul companiei noastre. Formularul de abonare prevede ce date personale sunt transmise, precum și solicitarea de a primi newsletter. Noi informăm clienții și partenerii de afaceri în mod periodic prin intermediul newsletter, despre ofertele noastre. Newsletter-ul poate fi primit de către persoana vizată
numai dacă:
 are o adresă de e-mail validă și
 se subscrie la acest serviciu.
La subscriere, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail specificată de persoana vizată. În timpul subscrierii pentru primirea newsletter-ului, stocăm adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a preveni (posibila) utilizarea abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate la o dată ulterioară.

Datele personale colectate în urma înregistrării pentru newsletter vor fi folosite doar pentru trimiterea newsletter-ului nostru. În plus, abonații la newsletter pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de newsletter sau în cazul unor modificări tehnice.

Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de către serviciul de newsletter unor terțe părți. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi denunțat de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată l-a exprimat la subscriere, poate fi revocat în orice moment.
Pentru revocarea consimțământului, în fiecare newsletter se găsește un link. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la newsletter în orice moment direct pe site-ul nostru sau să ne comunicați acest lucru prin alte căi.

Monitorizarea newsletter-ului
Newsletter-ul nostru conține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mail-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, putem vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către un destinatar și care link-uri din e-mail au fost accesate de către persoanele vizate.
Astfel de date personale colectate în pixeli de urmărire conținute în newsletter sunt stocate și analizate pentru a optimiza livrarea newsletter-ului, precum și pentru a adapta conținutul newsletter-urilor viitoare pentru interese persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite la revocarea consimțământului exprimat. După o revocarea consimțământului, aceste date personale vor fi șterse.

3.1.3. Cookies
Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza
internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi
sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile Golden Lobster de a oferi servicii comfortabile utilizatorilor. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala
a utilizatorului.
Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice folosirea cookie-urilor de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment din browserul de Internet. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. Pentru a afla mai multe despre acest subiect, accesați Politică cookies și profilare automată.

3.1.4. Colectarea datelor și informațiilor generale
Site-ul nostru web colectează o serie de date și informații generale atunci când un utilizator sau un sistem automat solicită acest lucru. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server.
Colectate pot fi:
 tipurile de browser și versiunile utilizate,
 sistemul de operare folosit
 site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referre)
 data și ora accesării,
 adresa de protocol Internet (adresa IP),
 furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și
 orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

Aceste date și informații generale sunt necesare pentru:
 furnizarea corectă a conținutul site-ului,
 optimizarea conținutului site-ului;
 asigurarea viabilității pe termen lung a sistemelor noastre informatice, și
 furnizarea către autorități, a informațiilor necesare pentru anchetă în cazul unui atac cibernetic.
Prin urmare, analizăm în mod anonim date și informații statistice, cu scopul de a spori securitatea datelor și securitatea noastră și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate.

3.1.5. Durata prelucrării datelor
Noi prelucrăm și stocăm datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară aferentă atingerii scopului pentru care au fost colectate, cu excepția situațiilor când perioada de stocare este impusă prin norme juridice naționale sau europene.
În cazul în care scopul pentru care au fost colectate datele a fost atins, sau dacă a expirat perioada de stocare impusă prin norme juridice naționale sau europene, datele cu caracter personal sunt în mod automat șterse, în conformitate cu cerințele legale.

4. Drepturile Persoanei vizate privind prelucrarea datelor
Conform legii, vă sunt recunoscute urmatoarele drepturi în calitate de persoană vizată:
a) Dreptul de acces – puteti obtine de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs. personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii
b) Dreptul de a corecta datele – puteti ne solicitati modificam datele dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c) Dreptul la stergere – puteti solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le
prelucram; (ii) v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii;
respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.
d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie – puteti sa va retrageti oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De
asemenea va puteti opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Golden Lobster din motive care tin de situatia dvs. specifica.
e) Restrictionare – in anumite conditii puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale
f) Dreptul la portabilitatea datelor – in masura in care prelucram datele prin mijloace automate, puteti sa ne solicitati, in conditiile legii, sa furnizam datele dvs. intr-o forma
structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat. Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dvs. unei alte entitati, daca este posibil din
punct de vedere tehnic.
g) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere – aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care
considerati ca v-au fost incalcate drepturile:
Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA DATE DE CONTACT DE MAI JOS.

Date de contact
Pentru orice întrebări, sesizări sau clarificari referitoare la Politica noastră de confidențialitate sau condițiile de stocare și prelucrare a datelor personale, vă stăm la dispoziție la următoarele adresele de email: office@goldenlobster.ro sau la numărul de telefon: +40 770 863 535

5. Temeiul juridic al prelucrării
Articolul 6 (1) lit. a din Regulamentul GDPR servește drept temei juridic pentru operațiunile de prelucrare pentru care ne dați consimțământul, pentru un anumit scop de prelucrare.
Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de
prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea de servicii, prelucrarea se desfășoară în baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulamentul GDPR.
Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul elaborării ofertelor.
În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale care ne impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe
baza art. 6 (1) lit. c Regulamentul GDPR.

În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de
exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital
sau unei alte părți terțe. În această ipoteză, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulamentul GDPR.

În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul GDPR, în cazul în care prelucrarea nu se efectueză în baza niciuneia dintre
motivele menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese
contravin intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod
special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul
operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).

Interesele legitime urmărite de către operator sau de către un terț
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul GDPR, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în
interesul tuturor angajaților și acționarilor noștrii.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal.
Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt definite de scopul colectării și de temeiul juridic. După expirarea perioadei respective, datele
corespunzătoare sunt șterse, dacă nu mai sunt necesare pentru executarea sau încheierea unui contract, sau dacă persoana vizată nu și-a manifestat consimțământul pentru stocarea acestor
date pe o anumită perioadă de timp.
Existența unui proces automat de luare a deciziilor.
Ca companie responsabilă, nu adoptăm decizii automate sau profilate.

6. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și
utilizarea altor aplicatii WEB
6.1. Facebook
Pe acest website, avem componente integrate ale rețelei sociale Facebook. Operatorul Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele
Unite ale Americii. În afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.
O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com /docs/plugins/. Prin pluginurile respective, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată.
Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa: https://facebook.com/about /privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. Mai mult, aici sunt explicate opțiunile de setare Facebook oferite pentru protejarea confidențialității datelor persoanei vizate. Deasemenea, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare în vederea opririi transferului de date pe Facebook.

6.2. Google AdSense
Pe acest site am integrat Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea publicității pe site-uri terțe. Google AdSense se bazează pe un algoritm care
selectează anunțurile afișate pe site-uri terță parte pentru a se potrivi cu conținutul respectivului site terț. Google AdSense permite o direcționare bazată pe interese a
utilizatorului de Internet, care este implementată prin generarea de profile individuale de utilizatori.
Operatorul Google AdSense este Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.
Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor.
Prin Google AdSense, datele și informațiile personale – care includ și adresa IP și sunt necesare pentru colectarea și contabilizarea anunțurilor afișate – sunt transmise către
Alphabet Inc. din Statele Unite ale Americii. Aceste date personale vor fi stocate și procesate în Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate divulga datele personale colectate prin
această procedură tehnică unor terțe părți.
Google AdSense este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/intl/ro/adsense/start/.

6.3. Google Remarketing
Pe acest site, am integrat serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o componentă a programului Google AdWords, care permite afișarea unor materiale publicitare
utilizatorilor de internet care au vizitat site-ul nostru.
Operatorul serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.
Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a
browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să stabilească un cookie pe
sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al
altor programe software.
În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să apeleze linkul la adresa
www.google.de/settings/ads și să facă setările dorite în fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată.
Informații suplimentare și dispozițiile reale privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/

6.4. Google+
Pe acest site, am integrat Google+ ca o componentă. Google+ este o rețea socială. Google+ permite utilizatorilor din rețeaua socială să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul solicitărilor de prietenie.
Operatorul Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-351, STATELE UNITE.
În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Google+, Google colectează, cu ocazia fiecărei vizite pe site-ul nostru și pentru întreaga durată a vizitei, care subpagini
specifice au fost vizitate de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul butonului Google+, iar Google se potrivește cu contul respectiv Google+ asociat
cu persoana vizată. Dacă persoana vizată face clic pe butonul Google+ integrat pe site-ul nostru și dă astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google alocă aceste informații contului
de utilizator Google+ personal al persoanei vizate și stochează datele personale.
Dacă persoana vizată nu dorește să transmită date cu caracter personal către Google, el sau ea poate împiedica această transmisie prin deconectarea din contul său Google+ înainte de a
apela pe site-ul nostru. Informații suplimentare și dispozițiile privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. Mai multe referințe de la
Google despre butonul Google+ 1 pot fi obținute la adresa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. 6.5. Google-AdWords
Pe acest site, am integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să pre-definească anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora un anunț afișat în rezultatele căutării Google este afișat atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru căuta în funcție de cuvinte cheie.
Opratorul Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.
Scopul programului Google AdWords este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevantă pe site-urile web ale unor terțe părți și în rezultatele motorului de căutare
ale motorului de căutare Google și prin inserarea unei publicități terță parte pe site-ul nostru.
Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa cum sa menționat mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a
browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să introducă un cookie
de conversie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet
sau al altor programe software.
Persoana vizată are posibilitatea de a se opune reclamei bazate pe interese Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze de la fiecare dintre browserele utilizate linkul
www.google.de/settings/ads și să stabilească setările dorite. Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de pe Google pot fi
preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

6.6. LinkedIn
Avem și componente integrate ale LinkedIn Corporation pe acest site web. LinkedIn este o rețea socială bazată pe web care permite utilizatorilor cu contacte de afaceri existente să se conecteze și să facă contacte de afaceri noi. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate în peste 200 de țări utilizează LinkedIn. Astfel, LinkedIn este în prezent cea mai mare platformă pentru contactele de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume.
Operatorul LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. Pentru problemele de confidențialitate din afara STATELOR UNITE, LinkedIn Ireland, Probleme de politică de confidențialitate, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda este responsabilă.
Mai multe informații despre plug-in-ul LinkedIn pot fi accesate la adresa https://developer.linkedin.com/plugins.
LinkedIn primește informații prin intermediul componentei LinkedIn, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la LinkedIn în momentul utilizării site-ului nostru. Acest lucru are loc
indiferent dacă persoana face clic pe butonul LinkedIn sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către LinkedIn nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea
împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor LinkedIn înainte de a intra pe site-ul nostru.
LinkedIn oferă, sub https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, posibilitatea de a vă dezabona de la mesajele e-mail, mesajele SMS și anunțurile direcționate, precum și posibilitatea de a gestiona setările anunțului. LinkedIn utilizează, de asemenea, afiliați cum ar fi Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame. Setarea acestor cookie-uri poate fi refuzată la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookiepolicy. Politica de confidențialitate aplicabilă pentru LinkedIn este disponibilă la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica de cookie-uri LinkedIn este disponibilă la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

6.7. YouTube
Pe acest site, avem componente integrate ale YouTube. YouTube este un portal video pe Internet care permite editorilor de videoclipuri să creeze gratuit videoclipuri, oferind pentru
utilizatori, vizionarea gratuită, recenzia și comentarea acestora. Operatorul YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.
Mai multe informații despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. Dispozițiile YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google.

6.8. Twitter
Pe site-ul nostru avem componente integrate ale Twitter. Twitter este un serviciu de mesaje scurte, la fel ca si SMS-urile, unde oameni din intreaga lume explica ce fac in momentul respectiv, lasa un link, lanseaza o intrebare, o provocare, o invitatie, un concurs, pe scurt – comunica. Aceste texte scurte sau stari sunt denumite “tweets” (sau romanizate, twitturi) si trebuie sa aiba o lungime de 140 de caractere sau mai putin. Puteti urmari mesajele altor oameni, fie ca sunt prietenii dvs, oameni politici sau celebritati, bloggeri sau doar twitteri, devenind “followerii” lor. Pe langa twitturi puteti trimite mesaje private celor pe care ii urmariti si care va urmaresc pe dvs. Operatorul Twitter în Statele Unite ale Americii este Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., iar în afara USA este Twitter International Company, înregistrată în Irlanda, cu sediul în One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 Ireland.
Mai multe informații despre Twitter găsiți aici: https://twitter.com/en/tos#update, iar informațiile despre politica de protecție a datelor aici: https://help.twitter.com/en/rules-andpolicies/update-privacy-policy.

6.9. SEO
Aceste unelte sunt folosite pe diferite secțiuni sau subsecțiuni ale site-ului nostru, și sunt următoatele:
Hotjar – Un instrument de urmărire a comportamentului utilizatorilor pe site, cu date anonimizate. Mai multe informații despre hotjar găsiți aici:
https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service, iar informațiile despre politica de protecție a datelor aici: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Hubspot – Un instrument de analiză aprofundată a comportamentului utilizatorilor pe site.
Mai multe informații despre hubspot găsiți aici: https://legal.hubspot.com/community-tou, iar informațiile despre politica de protecție a datelor aici: https://legal.hubspot.com/privacypolicy?_ga=2.115176261.353259744.1526989630-105251658.1526989630

6.10. Plug-in-urilor WordPress
Pe unele părți sau subsecțiuni ale site-ului nostru am integrat și alte plug-in-uri WordPress, în vederea înlesnirii procesului de vânzare a produselor și serviciilor noastre. WordPress este o
platformă de tip sursă deschisă pentru publicarea site-urilor. Plug-in-uri folosite:  MailChimp for WordPress, Pentru mai multe informații despre acestea, accesați: https://en.wordpress.com/tos/ și
https://ro.wordpress.org/about/privacy/.

7. Alte dispoziții
Menținem dreptul de a modifica prezenta Informare privind prelucrarea datelor fără a aduce atingere scopului și bazei legale a prelucrării datelor.
În cazul în care, în privința datelor colectate, dorim să efectuăm și alte prelucrări de date, cu scop diferit de cel al colectării inițiale, înaintea acestei noi prelucrări vă vom informa referitor
la scopul prelucrării datelor și următoarele informații:
 perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 existența dreptului de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la Dvs., accesul la acestea, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora, și, în cazul prelucrării datelor pe baza unui interes legitim, a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și, în cazul prelucrării pe baza consimțământului sau relațiilor contractuale, a dreptului de a solicita asigurarea dreptului la portabilitatea datelor;
 în cazul prelucrării pe baza consimțământului, referitor la faptul că Dvs. puteți oricând să vă retrageți consimțământul,
 dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 referitor la faptul că, dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă Dvs. sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
 existența unui proces decizional automatizat (dacă se aplică o asemenea procedură) incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru Dvs.
Prelucrarea datelor poate fi începută numai în cazul în care baza legală a prelucrării este consimțământul Dvs. liber exprimat.
Prezenta Informare privind prelucrarea datelor este valabilă de la data de 10 August 2019.